ระเบียบการและข้อปฏิบัติของนักเรียนในการมาเรียน

- กรณีมาสายจะไม่มีการชดเชย ครูจะสอนให้ภายในเวลาที่เหลือเท่านั้น ส่วนกรณีที่ครูมาสาย หากชั่วโมงถัดไปไม่มีนักเรียน      ครูจะสอนชดเชยเวลาให้ภายในครั้งนั้น แต่หากมีนักเรียนรอเรียน หรือนักเรียนไม่สะดวกเรียนชดเชยในครั้งนั้น ทางโรงเรียน    จะลงบันทึกเวลาในแต่ละครั้ง และรวมจำนวนเวลาที่ครูสาย ให้ครูสอนชดเชยเมื่อมีโอกาส
- นักเรียนสามารถลาล่วงหน้าหากไม่สะดวกที่จะมาเรียน อย่างน้อย 1 วันก่อนเรียน  (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน)
  ลากระทันหันภายในวันที่มีชั่วโมงเรียน ให้รีบโทรแจ้ง อย่างน้อยที่สุด 3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเรียน  หากนักเรียนไม่มาเรียน      โดย มิได้แจ้งลาล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง 3 ชั่วโมงจะถือเป็นการ “ขาดเรียน“
- กรณีต่อคอร์ส ชำระค่าเรียนชั่วโมงเรียนครั้งสุดท้าย ทุกครั้ง เพื่อทำการยืนยันเวลาเรียน
  ( มิฉะนั้นจะถือว่านักเรียนไม่เรียนต่อ )

** ควรมาเรียนสม่ำเสมอ หากนักเรียนหยุดเรียน หยุดบ่อยจะมีผลต่อการพัฒนาการเรียน **

** การเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จะเก่งได้อยู่ที่การฝึกซ่อมนะจ๊ะ **

โรงเรียนสอนดนตรี Freedom Music Studio เชียงใหม่ เปิดสอนดนตรีตั้งแต่อายุ 4 ปี ซึ่งวิชาที่นิยมเรียนที่สุดก็คือ เรียนเปียโน เรียนร้องเพลง เรียนกีต้าร์ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บุตรหลายของท่านให้ทดลองเรียนว่าชอบเครื่องดนตรีประเภทไหนก่อนที่จะเรียน

Call

Tel : 091-856-6044 

Follow me

 

© 2023 by The Mobilizers.

 Proudly created with Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now